Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Ewelina Winczewska, adres e-mail: winczewskaewelina@wp.pl.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

I. Informacje ogólne

1.       Właścicielem Strony www.psychoterapiawloclawek.pl  jest firma Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego  GAUDIUM Ewelina Winczewska (NIP: 888 288 24 13).

2.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewelina Winczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego  GAUDIUM Ewelina Winczewska (adres głównego miejsca wykonywania działalności: Aleja Fryderyka Chopina 59, 87-800 Włocławek) zwana dalej „Administratorem”.

3.       Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.       Poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach informacje.

b.       Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Informacje w formularzach.

1.       Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.       Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.       Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.       Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z pacjentem.

5.       Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Strony w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.

1.       Strona psychoterapiawloclawek.pl  wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.

2.       Strona wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na stronie).

3.       Przy pierwszej wizycie na stronie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.       Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.       Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

a.       badania statystyk serwisu

b.       rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego

c.       badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów

6.       Operator może korzystać z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.

IV. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

a.       otrzymaniem informacji na temat świadczonych przeze mnie usług

b.       ustaleniem terminu spotkania

 

V. Udostępnienie danych.

1.       Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.       Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.       Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4.       Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VI Informacje ogólne c.d.

·         Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

·         Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by komfortowo realizować współpracę objętą umową.

·         Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

·         Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: winczewskaewelina@wp.pl .

·         Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

·         Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

·         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.